Лінкі ўнівэрсальнага доступу

УСЁ НЯ ТАК


Маі атнашэнія з еўрапейскімі пісацілямі і меснай апазіцый. Вось што турбавала і біспакоіла на прашэдшым тыдні. Знамініты паэт Васіль Сумны паходу напісаў мне сьціх пра едзіненія людзей а ево ні напічатала дарагая Рыдакцыя. Прыдставіціль із Вільні Дубавец ашыбачна прывазносіў каторы застрэліў Кэнадзі. Алексіевіч наабарот Манаева. Вакруг ўсяго этава Рускія і Свядомыя ажыстачона лаяліся. Я усім даў паліцічыскаю ацэнку і крэпкі атпор. Стала панятна. Тагда апазіцыя ні можа разабраца ў рамсах. Рукавадзіціль тым часам даў прымер работы па паняціям. Указаў ім што настаяшчы аўтарыцет ціпер імее Пазьняк у бігах і Вус і Ліхавід как духавітыя арыстанты. Эці яшчо са мной ні пірапісываюца. Ідзеі Рукавадзіціля у нац.пытані і хазяйствінай жызьні тожа паясніў коратка.

А сібе, еслі хто забыў:

Нікаго не баюсь і целявізар не выключаю. Сам жа прымерны сім’янін у сваё ўрэмя палучыл тры абразаванія у цехнікумі механізацыі ВПШ і гадзічны універсіцет марксізма-ленінізма как атветствіны работнік. Унізапна адміністрацыйную і парцейную дзеяцільнасць прысёк абшырны падзёж пагалоўя пад маю пірсанальную атветствінасць і давялося служыць на ураўні сярэдняга звяна выхавацеляў маладзёжы. Правільна казаў Ацец. Як няма другой дарогі, падавайся ў підагогі. І тут мая увлічоннасьць навядзеніям парадку падвяла зноў пад манастыр і з каміндантав папёрлі. Дарабіў кандуктарам. К счасцю, саўпалі дзьве падзеі ка Ўласці прыйшоў наш Прэзідэнт і ужэ я трэці год на заслужыным адпачынку. Жыцё дазваляе акціўна удзельнічаць ў ідзіалагічыскай барбе пры помашчы знанія і опыту. Как прыдставіціль здаровай часці грамадства астаюся веран запаветам класікав і Курсу Рукавадзіцеля. Таму у міня такое імя Верны как дзелалі саратнікі. Пішыце мне на адрыс там унізе, гдзе камінтатары-алігатары. Шутка.


Вабшчэ царыт разгубленасць ў радах. Многа хто маладзежы хочыт стаць здаровымі сіламі а яго спакушаюць. Спосабы ізвесны. Прысаідзіняйцесь сразу. Паціху ежце часнык. Скора зіма.

КДБ атрымлівае неабмежаваныя паўнамоцтвы
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Безапасны

Рускія і Свядомыя ізноў лямантуюць не па сушчыстве вапроса. Закон прыдумалі проці мнагачысьленых цірарыстаў і агінтуры. А не камінтатараў. Чаго трэсьціся. Ніпанятна. А эці хай бегаюць адно за адным. Ані эта дзелаюць за німалыя дзеньгі. Здаровым жа сілам пара прывадзіць усё у парадак. Скора зімні пірыад.


Дубавец: «У беларускай літаратуры гэта — беспрэцэдэнтная кніга»
Імя:: Верны Горад:: Менск-Далас

Знайшоў у тралейбусі і чытаў на дзіжурстве. На карцінках у людзей паадразана па поў галавы. На што намёк. Аўтар разаблачыў кіно рыцары залатой пірчаткі. Бо эты із Амерыкі ня мог забіць зайца. Дубавец жа прывазносіць цірарыста. Сусьветны быў іхны прызідзент как наш. Эта ашыбачная памылка.


Суд спыніў справу пра зьнявагу беларускай мовы
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Беларускі

Дарагія прыдставіцілі міньшынства. Што акрамя прадаўшчыцы ніхто ні мішае нашыму Рукавадзіцілю правадзіць узвешыную паліціку. Ніпраўда. А Вам усігда мішаюць прастыя людзі міліцыянеры і прадаўшчыцы. Адумайціся. Проста нігдзе нікагда і ні з кім ні разгаварывайце па Руску асобіна са сваімі дзіцямі. Бо Рускія і Свядомыя дзелаюць так і з намі ні гаварат па нашаму нікагда.


Дзьмітры Вус: ад "фонавага кандыдата" да "народнага героя"
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Народны

Трагічыская бяда здарылася з відным прыдставіцілям здаровых сіл обшчыства. Он стаў у кучу з аванцюрыстамі мракабесамі ізврашчэнцамі прагрысіўнымі пісацілямі і учонымі. Так сама гр.Ліхавід. Патом ані дзействывалі ні як це а па паняціях іх зауважалі. Счытаю ціпер апазіцыяй тры аўтарыцетных мужчыны Пазьняк Вус і Ліхавід.


Беларусь і Расея 11 кастрычніка падпішуць кантрактнае пагадненьне па беларускай АЭС
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Атамны

Якое шчасьцья. Эта многа інергіі у дама прастых людзей і на жыватнаводчыскія фермы. Тоны гатовай прадукцыі высокага качыства.
Как у песьні Баявой васімнацаты год.


МЗС Польшчы: выказваньні Лукашэнкі маюць "падбухторніцкі характар"
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Магутны


Напалохаліся паны ісьцінай праўды словаў Рукавадзіціля. Ані хацелі а ён прыдупрыдзіў папалзнавенія. Ціпер уся іхная публіка будзіт даказываць што хочуць сябраваць. Але мы ужо ведаем і нам сказана чыво яны хочуць насамрэч. Дзе нашыя 9 міліярдаў дзеніг. А. Заныкалі і давольныя. Эта ні па паняціям.


Юлію Цімашэнку асудзілі на 7 гадоў турмы
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Кантрактны

Непрыятнае упечатленія пакідаюць эці навіны. Бо яна хацела як лепей. Давайце пачакаем што скажыць Рукавадзіціль. Он спачувае жэншчынам.


Алексіевіч пра справу Манаева
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Спраўны

Эта прагрысіўная пісацільніца траціць у месяц больш чым такія як я за год. Што яна разумее у нашай жызьні. Нічыво. І тыя прафесары па Заграніцах. Здаровыя сілы обшчыства ні баяца нікаго. А этыя крычаць не кідайце нас адных. Сьмешна.

Імя:: Планктон Горад:: Забалаць

тов. Верны! А можа мы непрыкметна пабудуем камунізм?!!!
Грошай мы ўжо менш трацім, а потым іх наогул адменіць Рукавадзіціль, і баста! Мы выйгралі! Абвёў усіх вакол пальца!


Імя:: Верны Горад:: Мінск у Будучыні

Сабіседнік Планктон. Нада гаварыць па сушчыстве вапроса. Я напрымер учора заклажыў запас бульбы на зіму. А што учора зрабіла этая пісацільніца. Зноў жа яна міне прыніжае. І некаторыя за ёй паўтараюць. Не пакідайце адных... Сьмешна. Здаровыя сілы нашава народа нікаво і ніколі ні баяліся і ні слухаліся. А камунізм будзе толькі ні січас а патом. Эта сьветлая цэль чылавечыства.

Імя:: Верны Горад:: Мінск-Бясспрэчны

Рускія і Свядомыя устроілі вэрхал з заяўленія гр. Алексіевіч. У цэнтры лічнасьць Рукавадзіціля. Ён будзіт тут пакудава не закрые дарогі здаровым сілам. Манаеў аказаўся саўсем ні цірарыстам і адпусьцілі. А пісацільніца усігда памыляеца бо жыве у нутраным міры. Удзіўляе злосьць нападаўшы адно на адно. Як галодныя. Нада быць спакайней.


«Сацыяльны кантракт паміж вязьнем і канваірам»
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Народны

Пасьнедаў з вялікім апіцітам. А тут зноў нейкі. Разаб'ю зара па пунктах. Пару штук напрымер бо там усё так. 1. Дзімакрація была у БССР і Рукавадзіціля мы самі галасавалі. 2. Анігдот: У учэбцы афіцэр гаварыць. Міня прыслалі з баявой часці а дураков там ні дзержаць.
Карочы. Он ні знае пракцікі. З канваірам правільна маўчаць а ні заігрываць. Спытайцеся любова пацана каторы быў на Цюрме.


Імя:: прэданы

Добра што не чытали перад сняданнем - апицит бы прапау.


Імя:: Верны Горад:: Мінск-Апіцітны

Таварыш Прэданы. Вы маеце прыдпасылкі далучыца да здаровых сіл. Знайце. Мы ні губляем апіціту дзеля прафесараў із Вільні. А толькі кагда наеўшыся. Пачыму. Патаму што яны жывуць сабе а мы сабе. Напрымер зараз пабігу на работу. Там нада. А ён што робіць. Злуеца на Рукавадзіціля і просіць гранты. Прысаедзіняйціся быстрэй і нікаво ні бойціся.


Імя:: прэданы

Дзе можна прысаедзиницца?
Я гатовы як пиянер!


Імя:: Верны Горад:: Мінск-Здаравены

Уважаемы сабіседнік. Дома і прысаідзініціся. Нада верыць у Бога. Нада паважаць Тату і Маму. Ні нада рабіць нікаму кепска яво убіваць і красьці. Нада многа работаць і нікаму ні зайздросьціць. Гадаваць дзеці і унукаў. Любіць жонку. Бірагчы здароўя. Ізьбігаць працівапраўных дзействіяў. Ні бойціся нікаво. Начынайце прама січас.


Народны сход. Онлайн -рэпартаж
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Сходны

Прыдставіцілі міньшынства кагда сабраліся на сход эта лучшы чым піць гарэлку і півасік.

Ачывідна арганізатары не чыталі Леніна пра гасударства і рывалюцыя і змарнавалі многа дзеніг ізбіраціляў бо ўсігда нагоняць міліцыі як на вайну за наш счот.

Здаровыя сілы обшчыства у маім ліцэ рабілі калінавы сок.


Імя:: прэданы

Я Вас чыкау на площы з плакатам!
Угасциця соком папробаваць!


Імя:: Верны Горад:: Мінск-Шчодры

У міне напрымер пяцёра дзяцей нявесткі і унукі. Патаму удзіўляюся кагда я дзень і ноч працуючы должан чэставаць каторы толькі стаіць із плакатам. З другой стараны завісіць які у вас ціск бо сільна паніжае


Імя:: прэданы

Благадару за адказ!
Плакат я не разварачывал бо баялся што пабьюць тыя хто там збирауся.
Циск у миня скачыт как паслушаю рукавадзицеля знижаецца як схажу у магазин дык падвышаецца
Не знаю што дзелаць


Імя:: Верны Горад:: Мінск-Здаравены

Дарагі саратнік я ня доктар але раю болей рабіць меней цягаца дзе ні трэба і заняца таэквандо ITF. 100 трэніровак і цела прыдзёт у норму. 1000 трэніровак і дух прыдзёт у норму. 10000 трэніровак і праўда прыдзёт сама. І ня трэба нікаво баяца.

А.Манаеў: Цяпер - самы глыбокі крызіс за ўсю гісторыю кіраваньня Лукашэнкі
Імя:: Верны Горад:: Мінск-Глыбокі

Усё што сказаў эты прафесар ашыбка. Дастатачна пасматрэць цілівізар. Вазмушчае ягонае ніуважэня а ані ж нас бірагуць ад цірора і пасягацяльств. Рускія і Свядомыя у этай правакацыі напалі на палажыцільны образ лічнасьці Рукавадзіціля але он раскажа праўду.


Імя:: прэданый

Сагласен анiянага крызiсу у нас нима.
Рукавадзицель панимает лучшэ чэм этат прафесар
Адказаць


Імя:: Планктон Горад:: Пена

Не ведаю як я магу Вас супакоіць. Таму што, па ходзе справы, усе мы, і я і Вы (акрамя Рукавадзіціля, натуральна) павінны быць прызнаныя памылкай каб усё было нармальна.


Імя:: Верны Горад:: Мінск-Чэсны

Я і так спакойны як танк. Усё было расказана прагрысіўным журналітстам. Чаму ён сюды прыехаў зь Вільні. І ні па паняціям браць дзеньгі у цех каторыя каторых. Карочэ ясна.

Таварыш Планктон спрабуя выказаца па сушчыстве вапроса. Атвічаю. Прафэсары далжны січас рабіць нарыхтоўкі на зіму а ні цягаца па пасольствах.

Ваша меркаваньне

Паказаць камэнтары

XS
SM
MD
LG