Лінкі ўнівэрсальнага доступу

Слоўнік беларускай рэвалюцыі. Як перакласьці з расейскай „беспредел“?


Затрыманьне акрэдытаванай журналісткі Радыё Свабода Аляксандры Дынько. Менск, 19 чэрвеня 2020 г.
Затрыманьне акрэдытаванай журналісткі Радыё Свабода Аляксандры Дынько. Менск, 19 чэрвеня 2020 г.

Гэта слова расейскага крымінальнага арго. Перакладаць яго добрым словам бязьмежжа нельга. Калісьці ў ВКЛ змагаліся з сваволяй — нават калі яе чыніў той, хто меў уладу. Прыдатныя і іншыя словы — самаволя, бясчынства, бяспраўе.

Сьцісла:

 • „Беспредел“ — расейскі крымінальны аргатызм, азначае невыкананьне правілаў злачыннага сьвету — „паняцьцяў“.
 • У Расеі слова „беспредел“ пранікла ў літаратурную мову, да яго прывыклі, яно стала знакам эпохі.
 • Слова бязьмежжа — не „беспредел“, а сіняе бязьмежжа — гэта не „беспредел синих“. Бязьмежжа — слова ўзьнёслае, паэтычнае.
 • Патрэбнае слова знаходзім у дакумэнтах судоў і Статутаў Вялікага Княства Літоўскага: сваволя.
 • За сваволю — дэманстратыўную непавагу да закону — жорстка каралі нават вяльможаў.
 • Разьмяжоўваем. Сваволя — дзікая, нахабная, годная кары. Свавольства — бяскрыўднае, дзіцячае.
 • Іншыя словы, якімі называюць крайняе беззаконьне, — бясчынства, бяспраўе, самаволя.
 • Ёсьць і наватворы для будучага беларускага турэмнага жаргону, напрыклад безьмяжак.

Як мы ведаем, цяпер тым, хто de facto камандуе сілавымі структурамі дзяржавы, „не да законаў“.

Калі замест закону пануе прыхамаць, а паслушэнства дамагаюцца пагрозамі і расправамі, — у сучаснай расейскай мове скажуць: „беспредел“. Што слова значыць, адкуль пайшло, як перакласьці на беларускую?

Што такое „беспредел“

Гэтае слова з расейскага крымінальнага арго. Там азначае невыкананьне правілаў злачыннага сьвету — „понятий“, а таксама групу „блатных“ вязьняў, якая не трымаецца „воровского закона“ (гл. „Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона“ Д. Балдаева і суаўтараў).

Як і многія турэмныя аргатызмы ў Расеі, слова „беспредел“ цягам апошніх дзесяцігодзьдзяў праз вульгарнае прастамоўе пранікла ў літаратурную мову, стала агульнанародным — і знакавым. Да яго прывыклі. У 1994 годзе маскоўская газэта «Сегодня» прызнала, што гэта «уголовный, но прочно укоренившийся в нашей жизни термин», а ў 1997-м тамтэйшае выданьне «Известия» канстатавала: Так и уйдет наш век, произведя на свет главное свое фирменное слово «беспредел»“.

І ў расейскай „фені“, і ў расейскай мове ў цэлым яно ўжо мае і шырокае значэньне — усякае беззаконьне і самаўпраўства.

Сіняе бязьмежжа — гэта не „беспредел синих

Вельмі часта ў тэкстах па-беларуску гэтую сытуацыю — калі няма ніякіх правілаў і тармазоў, маралі і законаў — спрабуюць перадаць словам бязьмежжа. Мо таму, што такі пераклад навязвае гугальтрансьлейт? Бязмозглы робат проста фіксуе кальку: рас. „предел“ адпавядае беларускай „мяжы“, ну то няхай і будзе „бязьмежжа“. Але так калькаваць крымінальны аргатызм некарэктна. Гэта няўдалая спроба надаць жывому беларускаму слову пад чужым уплывам зусім іншае значэньне і процілеглую эмоцыю.

У нашай мове бязьмежжа — слова ўзьнёслае, высокага стылю. „Тлумачальны слоўнік беларускай мовы“ дае два яго значэньні: ‘бязьмежная прастора’ і ‘надзвычайная глыбіня, сіла выяўленьня чагосьці’. Слова бязьмежжа — неад'емная частка нашай паэтычнай і філязофскай традыцыі: „Паэзія Купалы арыентавалася на духоўнае бязьмежжа нацыянальнага быцьця(В. Бечык). Ці праграмны верш выдатнага паэта і мысьляра Алеся Разанава:

БЯЗЬМЕЖЖА

Палову жыцьця падаюся ў сьвет, палову — варочаюся са сьвету,
палову жыцьця пішу на дарозе свае імёны,
палову — закрэсьліваю напісанае,
палову жыцьця расту ад зямлі, палову — расту зь зямлёю:
і ўсё менш ува мне мяне, і ўсё больш бязьмежжа.

Ясна, што Разанаў меў на ўвазе зусім не „беспредел“, які ўлазіць у душу, як той „чужы“ з галівудзкіх жудзікаў. А паэтычнае сіняе бязьмежжа — гэта зусім не „беспредел синих“ („синие“ — крымінальная група з рэцыдывістаў або тое, што і „воры в законе“).

Продкі ведалі: нельга дапускаць сваволі

Як жа назваць па-беларуску, не па-лягернаму, беззаконьне і „адвязнасьць“?

Маем даўнюю традыцыю праўнай дзяржавы і вяршэнства закону, а значыць, патрэбнае слова мусіць быць у дакумэнтах судоў і Статутаў Вялікага Княства. І гэтае слова — сваволя.

Статуты ВКЛ замацавалі права паспалітае, каб не дапускаць сваволенства людзкага. І гэтым правам кіраваліся ўсе суды.

Людзі ў цывільным на чале з начальнікам ГУБАЗіК М. Карпянковым ідуць разганяць мірных дэманстрантаў. Менск, 23 верасьня 2020 г.
Людзі ў цывільным на чале з начальнікам ГУБАЗіК М. Карпянковым ідуць разганяць мірных дэманстрантаў. Менск, 23 верасьня 2020 г.

Цытаты з судовых пастановаў шматвекавой даўніны — на дзіва актуальныя. Копны суд караў злачынцу за

свавольнае, ґвалтоўнае і бяспраўнае біцьцё, страляньне і разагнаньне людзей з капы“ (1594),

а Галоўны трыбунал ВКЛ разьвязваў пытаньне радыкальна:

Мы, суд, забягаючы таму, абы ся такавая віяленцыя права паспалітага, сваволя, эксцэса ... ня дзеяла, прарачоных паноў ... на горла сьцяцьцем ... усказуем (1684)

Значыць, сваволя — гэта ламаньне агульнапрынятага закону; каб спыніць гэтую „эксцэсу“, пералічаных паноў наказваем пакараць горлам, ня менш!

Слова сваволя няма ў афіцыйных слоўніках савецкага канону. Між тым так казалі пра надзвычайную беззаконнасць клясыкі ХХ стагодзьдзя — напр. Максім Гарэцкі. У іншых творцаў гэтае слова, бывала, азначала толькі задзірыстую непакору: п'яны вечар сваволі-траўня (Уладзімер Дубоўка).

Аднак цяпер гэтыя два значэньні ў розных словаў: дзікая сваволя (напрыклад, надзеленых бязьмежнай уладай) vs бяскрыўднае свавольства (напрыклад, дзіцячае; розьніцу зазначыў яшчэ Іван Насовіч у слоўніку 1870 году).

Чыннасьць і бясчынства

Мець назву для крайняга беззаконьня вымагае наша рэальнасьць. Бытуюць некалькі словаў. Сяргей Дубавец бачыць такім словам бясчынства — як процілегласьць чыннасьці — станоўчаму дзеяньню.

Разам з тым ёсьць расейскае слова „бесчинство“. Па-расейску чин азначае найперш парадак (параўн. всё чин-чинарём, чинить ‘рамантаваць’, классный чин). Антонім такога чинабесчинство.

У беларускай значэньні слова чын блізкае, але ня тоеснае. Беларускі чын паступова стаў азначаць найперш ‘спосаб’, ‘дзеяньне’ — станоўчае ці адмоўнае (адсюль — такім чынам, учынак, Слуцкі збройны чын, дабрачыннасьць і злачынства).

У старабеларускай мове бясчынства (бясчыньне, бясчыннасьць) азначала адсутнасьць парадку, а таксама непрыстойнасьць. Потым словы гэтыя пару разоў бачым у літаратуры XIX стагодзьдзя у значэньні ‘бязьдзейнасьць’:

Будзя Рэчпасполiта , калi слава тая
заўжды зь ляўраў яе дзерава вольнасьць вырастае.
Тольк
і жаль, што нам ах! — так цягнуцца леты
у бя
счыннасьцi! А ад нас так далёка прыяцелi гэты!
(А. Ельскі, пераклад „Пана Тадэвуша“)

У міжваенны час слова бясчынства было рэдкім. Прычым, скажам, Андрэй Мрый ужывае яго ў значэньні ‘фрывольныя забавы’. Масава вярнулася яно пасьля вайны ў значэньні, фактычна тоесным расейскаму.

Бяспраўнікам павінна займацца не ДАІ

Укладальнік юрыдычнага слоўніка Ігар Буяльскі лічыць прыдатным тут слова бяспраўе. У старабеларускай мове права гэта закон, а закон — рэлігійная традыцыя, канфэсія, ордэн. У ВКЛаўскую эпоху жылі словы бяспраўе ‘беззаконасьць, несправядлівасьць, самавольства’, бяспраўнік ‘чалавек, які чыніцьнесправядлівасьць’, бяспраўны ‘незаконны, самавольны’.

Яшчэ адзін прыклад, каб павучыцца ў продкаў праўнай культуры:

...Панове ваяводы, старасты і дзяржаўцы чэраз то ня маюць ... у вязеньне бяз слушных прычын і бяспраўне вас сажаці. (1544)

Слова бяспраўе добра пасавала б „беспределу“, але ў ХХ стагодзьдзі не без уплыву расейскай мовы яго значэньне зьмянілася, яно найперш азначае адсутнасьць у бяспраўнага чалавека правоў.

Няпраўства і безьмяжак

У перакладных слоўніках клясычнае пары былі такія адпаведнікі расейскім словам, сугучным „беспределу“:

рас. бесчинство — бел. сваволя, непарадак; нелад, буянства
рас. произвол — бел. самавольства, самаволя, сваволя
рас. самочинство — бел. самавольства, сваволя

Гэта акадэмічны слоўнік С. Некрашэвіча і М. Байкова 1928 году. Як бачым, для ўсіх трох расейскіх словаў яны бачылі адпаведнікам сваволю. Падобна браты Гарэцкія ў сваім слоўніку.

А Вацлаў Ластоўскі аддаваў перавагу слову самаволя і аднакаранёвым. Яшчэ ў яго ёсьць бяспраўе і няпраўства.

Пераклад з расейскай літаратурных твораў, насычаных „феняй“, — асобная тэма, слоўнікі не дапамогуць. Часам перакладнікі ствараюць адпаведнікі расейскім крымінальным аргатызмам, як наватвор безьмяжак (Сяргей Шупа). А расейскага беспредельщика (больш літаратурнае самодур) можна назваць беларускім народным выразам кручаны.

***

У кожным разе маем выбар варыянтаў назвы для дэманстратыўнага беззаконьня: сваволя, самаволя, бясчынства, бяспраўе ці няпраўства. Але галоўнае, каб яно сышло з нашай зямлі назаўсёды.

 • 16x9 Image

  Вінцук Вячорка

  Нарадзіўся ў Берасьці ў 1961. Як мовазнаўца вывучаў мову выданьняў Заходняй Беларусі міжваеннага часу, ініцыяваў сучаснае ўпарадкаваньне беларускага клясычнага правапісу, укладаў беларускія праграмы і чытанкі для дашкольных установаў. Актыўны ўдзельнік нацыянальнага руху, пачынаючы з "Майстроўні" і "Талакі" 1980-х. Аўтар і ўкладальнік навукова-папулярных тэкстаў і кніг, у тым ліку пра нацыянальную сымболіку.

Камэнтаваць тут можна праз Facebook. Калі вы ў Беларусі, любы камэнтар можа быць падставай для перасьледу з боку ўладаў

Ігар Лосік Кацярына Андрэева Ірына Слаўнікава Марына Золатава Андрэй Кузьнечык
XS
SM
MD
LG