Лінкі ўнівэрсальнага доступу

Інцілігенты. Паняў чым атлічаюца інцілігенты. Многа амбіцыі мала амуніцыі. Адзін від што сільна разбіраюца. А сразу кідаюца усех вучыць. Цэлаю кучай лямантуюць пра хазяйствінаю жызнь санкцыяў Бузіка. Ні глянуўшы у цыфры справаздачнасьці. А ён жа чысты паліцік. Тока б яму шумець.

Шлюхі Рускіх. Разьвіваюца балезнітворныя сабыція. Каб пасіліць прасьцітутак тутэйшых. Рускія пакупаюць нашы кварціры. Каторыя Рукавадзіціль пабудаваў для людзей. Эці прасьцітуткі разносяць сьпід сіфіліс часотку. Нам эта нада. Кругом жа дзеці.

Мат у вірхоўным Судзе. Паказаны студзент у акулярах. Каторы быцам мацюкнуўся. Вы яго ішчо ў Гаагу завізіце. За маі кроўныя дзеньгі. Ужо он дастатачна напуганы. Тымі мардаваротамі каторыя яго віньцілі. І ташчылі у апорку альбо куды. Кагда ідзёш за дзьвума міліцыанерамі затыкай вушы. Нашліся маралістыя. Пара Рукавадзіцілю ні толька міністраў іхных выганяць. А усіх іх адправіць у Аграгарадок. А Статкевіча Аутуховіча і Каваленку ім дзірэктарамі. Будзе сьмеху тагда.

Аутамабілі. Накупілі ламачын. Заставілі ўвесь двор. Стаяць сьнегам закіданыя. Пад імі сідзяць каты. Самі нажэрлі пузы як у бірэміных. І скардзюца на здароўя. Ніправільная паліціка. Нізнаю пачым бінзін. Нада утрая даражэй іздзелаць. Хай прадаюць машыны Рускім. І робяца пахожымі на мужчын. Жонкі іхныя скажуць. Дзякуй правіцільству.

Супраць байкоту. Ісцірычыскі вядуць сябе арганізатары і учасьнікі выбараў. Как чылавек прэданы уласьці. Пасьледні раз у жызьні галасаваў за Брэжнева. Бо быў салдат. Патом жонка хадзіла на участак. І ана пірастала. Бо ністала дзіфіцытаў. А байкаціраваць нільзя. Эта ніпарадак. Ніхочаш ніхадзі. Але ні падбухторвай. Паложына каб былі дзіпутаты. Няхай сідзяць. Ад іх толку як ат прафсаюзу. Канешне ў людзей ані ёсьць. Пускай і ў нас тожа. Глябалязацыя.

Сьмерць скора народнава хадзяйства. Тыдзень таму пісаў пра вадзілаў. Нікаму ніўгалаве. Ціпер апяць. А ані людзі кручаныя. Так проста нічыво нідзелаюць. Зра гаварат што агенты Рукавадзіціля тут чытаюць. Ані яго нілюбяць наверна. А эта ужэ бяда.

І а пагодзе. Слядзіце ў суботу за ветрам. Паўднёвы да навальніцаў летам.

Ежы Бузэк: мая параза – Беларусь

Гэтыя камэнтатары ва ўпор нівідзюць жызьні. Мой Айцец гаварыў. Слухай словаў а судзі па справах. Январь-октябрь 2011 г. к январю-октябрю 2010 г. страны ЕС (27) экспорт: 221,7% альбо 12 618,5 млн. долл. США. Папрасіў мне нівестка за мінуту знайшла.

Расейцы купляюць жытло ў Менску, каб гуляць у казіно

Галавацяпы у пагоні за грашыма. Ані хочуць піратварыць страну. У суцэльны бардзель. Как прыдставіціль здаровых сіл чакаю. Кагда Рукавадзіціль паразганяе усе Казіны. А эці кварціры адасць мацярам Гіраіням. Очынь растраіваюсь дзеля такіх саабшчэніяў.

Вярхоўны суд пацьвердзіў нецэнзурную лаянку актывіста

Вазмушчона абураюся чудовішчным галавацяпствам. Апілірую да КДК. За маі і другіх прыдставіціляў народа дзеньгі. Прычым німалыя. Высьвятляюць ці лаяўся гэты хлапец. Праніцацільна і цьвёрда кажу не. Такія ніўмеюць лаяца як напрымер. Міліцыянеры. Бізхазяйствінасьць зашкалівае.

Былы асуджаны: «Крытка» моцных не зламае

Я стары і очынь пірыжываю ад такіх саабшчэній. Эці злыя урагі рыжыму уласьці і угалоўнікі. Ані канешне панімалі што гразіць. Кагда словяць. Ні Цюрма ні Вайна нікаво нідзелаюць ні лучшы ні хужы. Проста там прошчы відна ты хто пажызьні. Рукавадзіцілю пара навісьці парадак на Цюрме.

У Беларусі адменены льготы пры ўвозе і продажы аўто

Будучы старонікам здаровага ладу жызьні. Палагаю што очынь хто многа. Купіў аўтамабілі па глупасьці. Бо часта паддаеца масай ісцерыкі. Страшта падумаць сколькі дзеніг патрачана дарма. На абышто із еўрапейскіх сьметнікаў.
Лучшы хадзіць наработу пешу. Здаравей. І дзішывей.

Сяргея Каваленку пачалі прымусова карміць

Галавацяпы пазораць Рукавадзіціля. Уместа адпусьціць прыдставіціля здаровых сіл. Да жыны і дзіцей. Аны яго мучаюць. Устроілі нейкую вакаханалію. Не каб лавіць злодзіяў.

Он ураг рыжыма уласьці. А ні іспытацільны трусік. Яуны пірыгіб на містах. Гаварыў таварыш Сталін.

«Ня выключана, што ўлады будуць вымушаныя пусьціць у парлямэнт прарасейскую апазыцыю»

Усё ня так. Ужэ ёсць прыўкрасныя дзіпутаты. Ніхто ні проціў іх. І дажы нізнаюць як іх завуць. Хай сідзяць да пенсіі. Пінсіанераў выганяць. А этая спіцыальная жэншчына. Назначыць замест іх якіх небудзь. А то за маі дзеньгі хочуць.
Устроіць аргазм дзімакраціі. Здаровым сілам эта нінада.

Лукашэнка: Кітай падкажа

Прыятна даведаца што нас ізноў. Чакаюць прыўкрасныя ізміненія к лучшыму. Прыдлагаю рыфарміраваць рыспубліку у княжыства. Князём назначыць каво скажыць Рукавадзіціль.

Тагда можна многа біздзельнікаў. Дзіпутатаў і прафсаюзнікаў.
Адправіць у Аграгарадок. Ані даўно нінужныя здаровым сілам.

Хочаш мець працу ― пераязджай у Расею

Эта самае страшнае сабшчэнія тыдня. І ніадзін інцілігент. Ні сказаў проціў тутэйшых Галавацяпаў. Проціў Рускіх. Адны выбары нікаму ніпатрэбныя ў галаве. Нічыво. Скора Рукавадзіціль дабіроца і да бальшыгрузнага транспарту. Будзім езьдзіць аж у Кітай.

Ваша меркаваньне

Паказаць камэнтары

XS
SM
MD
LG